Inspecties

Wouters werktuigbouw verzorgt uw werktuigbouwkundige inspecties, zodat gestuurd kan worden op het blijven functioneren, korte en lange termijn, van de kunstwerken binnen de vaarweg corridor/netwerk.
Per opdrachtgever kan maatwerk geleverd worden, waarbij getoetst kan worden aan risico’s, normen, ontwerp eisen, functionele eisen en restlevensduur. Verder kan ingezoomd worden op de toekomstige onderhoudsbehoefte (tijdshorizon 5-10 jaar). De bevindingen zullen uiteindelijk moeten leiden tot maatregelen die passen binnen de eisen die aan het netwerk of de corridor worden gesteld.
Door deze inspecties wordt een solide basis gelegd voor uw assetmanagement, waarmee u naar behoefte voor de korte of langere termijn sturing kan geven.

Wij verzorgen verschillende soorten inspecties:

Alles in structurele en heldere rapportage met foto reportages vastgelegd

Inspecties van :

Het betreft oa: