Diensten

Inspecties

Wouters werktuigbouw verzorgt uw werktuigbouwkundige inspecties, zodat gestuurd kan worden op het blijven functioneren, korte en lange termijn, van de kunstwerken binnen de vaarweg corridor/netwerk.
Per opdrachtgever kan maatwerk geleverd worden, waarbij getoetst kan worden aan risico’s, normen, ontwerp eisen, functionele eisen en restlevensduur. Verder kan ingezoomd worden op de toekomstige onderhoudsbehoefte (tijdshorizon 5-10 jaar). De bevindingen zullen uiteindelijk moeten leiden tot maatregelen die passen binnen de eisen die aan het netwerk of de corridor worden gesteld.
Door deze inspecties wordt een solide basis gelegd voor uw assetmanagement, waarmee u naar behoefte voor de korte of langere termijn sturing kan geven.

Klik hier voor meer informatie over inspecties.

Advies

Vanuit de inspecties adviseren wij u graag met het oog op het efficiënt en effectief inzetten van uw installaties/assets. Door meer dan 25 jaar ervaring met natte kunstwerken, bruggen, sluizen, keringen , stuwen, tunnels, kunnen wij u op pragmatische wijze adviseren.

Klik hier voor meer informatie over advies.

Vertegenwoordigen opdrachtgever

Wanneer het u aan tijd of personeel ontbreekt of u wilt wat extra kennis binnenhalen voor de uitvoering buiten op gebied van beheer en onderhoud/assetmangement van uw objecten willen wij ook graag in deze zorg voorzien. Door de jarenlange praktische ervaringen kunnen wij u hierin ontzorgen.

Klik hier voor meer informatie over vertegenwoordiging.